Anthology – Bonus Ep 55 – Sasha (Solos S01E04)

In this bonus episode, I review Sasha, episode 4 of Solos’s first season on Amazon Prime Video.

Continue reading

Anthology – Bonus Ep 54 – Peg (Solos S01E03)

In this bonus episode, I review Peg, episode 3 of Solos’s first season on Amazon Prime Video.

Continue reading